Horoskopy › Čtení z ruky › Čára života

Čára života

Čára života začíná blízko palce a probíhá obloukem celou dlaní až k zápěstí. Odráží se v ní fyzické zdraví, Vaše celková pohoda a zásadní životní změny jako jsou kupříkladu zranění. Délka této čáry však přímo nevyjadřuje délku života, jak se často mylně traduje.

Čára života vypovídá o Vaší chuti k životu. Intenzita, se kterou probíhá Vaší dlaní, naznačuje s jakým úsilím a vůlí se účastníte dění kolem Vás. Někteří lidé zakoušejí svět pasivně, jsou stále zasnění, schází jim skutečné vášně a zapálení pro věc. Druzí jsou pro změnu velmi aktivní a dravě touží vymáčknout z každého dne i tu poslední kapku. Bojují nadšeně s nesnázemi nebo s nemocí, která může zkřížit jejich plány. Čára života prozrazuje Vaši míru optimismu, vznětlivosti, odolnosti a činorodosti. Pokud je tato čára jasně patrná, dlouhá, čistá a hluboká, ukazuje Váš značný energetický kapitál a chuť do života.

Čára života rovná, blízko u palce

Značí nižší životní energii doprovázenou častou únavu.

Čára života dlouhá a zakřivená

Představuje významný zdroj životní energie. Obvykle ji najdeme u činorodých lidí, kteří mají mnoho elánu, životního optimismu a sil na rozdávání.

Čára života krátká a nevýrazná

Naznačuje, že člověk bude pasivní a pravděpodobně i snadno manipulovatelný.

Čára života přetnutá

Pokud Vaši čáru života přetínají jiné výrazné čáry, můžete očekávat osudové zkoušky. Vaše vrozené či dědičné tendence nejsou patrně v souladu s ostatními životními touhami.

Čára života rozbíhavá

Toužíte po úspěchu a štěstí více než je běžné.

Čára života zdvojená, ztrojená

Ukazuje na extrémní vitalitu a živoucí temperament.

Čára života s ostrůvkem

Předznamenává velké zranění, těžké onemocnění, hospitalizaci atp. Je vhodné dbát proto na opatrnost a zdravý životní styl.

Čára života přerušovaná

Symbolizuje náhlé životní změny, případně velké rozdíly v životním stylu, které se jednoho dne dostaví.