Horoskopy › Čtení z ruky

Čtení z ruky

Čtení z ruky, jinak též známé jako věštění z ruky nebo chiromantie, se praktikuje na celém světě. Cílem čtení z ruky je odhadnout charakter nebo budoucnost tazatele. Ať už jste začínající věštec nebo jen hledáte způsob, jak si zkrátit dlouhou chvíli, případně chcete zapůsobit na své přátele, jste na správném místě. Níže se dozvíte, jak můžete získat vhled do života člověka tím, že prozkoumáte jeho ruku.

Jak čtení z ruky funguje

Lze podle vzhledu ruky odhadnout člověka? To je zásadní otázka věštění zvaného chiromantie! Při čtení z ruky můžeme usilovat o rozluštění lidské povahy, případně též poznat minulost a budoucnost. Existuje skutečně vtah mezi rýhami v dlani, tvarem ruky a našim životem? A jak vlastně čtení z ruky funguje? Odpověď je poměrně jednoduchá – každý je zvyklý, že podle vzhledu člověka (držení těla, tvar obličeje, atd.) můžeme poměrně dobře odhadnout, v jakém zdravotním stavu a životní situaci se dotyčný právě nachází. Mladý obtloustlý, dobře ošacený člověk se zarudlým obličejem a bujarým výrazem ve tváři je na tom již od pohledu jistě zcela jinak, než postarší vyzáblý, otrhaný a shrbený muž, který má vpadlé tváře a nažloutlou barvu kůže.

Tak jako vše na našem těle má svůj důvod, ani rýhy na rukách nejsou jen nahodilé záhyby kůže. I duny na poušti nevznikají náhodně ale na základě přesně daných fyzikálních zákonitostí k nimž patří směr a síla působícího větru. Stejně tak tvary našeho těla včetně rukou jsou stvořeny silami pracujícími v nás. Mocné instinkty spolu s duchovní energií představují neviditelného sochaře, který z nitra vytepává naši tělesnou schránku do její výsledné podoby. A právě tato práce neviditelných sil vyzařuje v koncentrované podobě z našich rukou.

Co lze čtením z ruky zjistit

I bez čtení z ruky lze mnohé z budoucnosti člověka odhadnout. Mnoha věštkyním stačí jednoduše zhodnotit podle klientova věku a vzezření v jaké životní situaci se asi právě nachází a jakou tedy přibližně ještě může udělat kariéru. Pokud taková věštkyně získá dojem, že před ní stojí člověk hloupý, zlostný a bez špetky fantazie, může takovému předpovědět mnoho strastí a utrpení. A pro změnu jistě nebude tato věštkyně přehánět, pokud při pohledu na ruku člověka moudrého, bystrého a opatrného začne prorokovat úspěch a štěstí, který bude dotyčný v životě svou pílí a umem postupně skládat jako malé střípky mozaiky.

Skutečné a zodpovědné čtení z ruky však přináší něco zcela jiného – nabízí poznání osudových předpokladů vepsaných do tvarů významných čar na rukou tazatele. Samozřejmě tyto předpoklady nemusí být vždy naplněny. Čáry na rukách zároveň naznačují, kde jsou důležitá místa, světlé momenty i nebezpečná úskalí, se kterými se ten či onen musí během života vyrovnat.

Jak chiromantky věští z ruky

Při čtení z ruky záleží vždy jak na povaze tazatele, tak i motivech toho, kdo věštění provádí. Jak jistě uznáte, jiný přístup bude vyžadovat mladý suverénní muž, který se chce ujistit o své kariéře a jinak bude třeba zacházet s útlocitnou dámou, kterou právě zklamala životní láska. Ten, kdo z ruky větší, ovšem do situace opět vnáší své vlastní pohnutky. Mnoho lidí, kteří věštecké schopnosti pouze předstírají, pracují jednoduše s pozitivní motivací důvěřivých lidí. Lichocením totiž obvykle nic nezkazíte. Každý rád slyší sám na sebe chválu a čím dokonalejší obraz od věštkyně získáte, tím spíše mu uvěříte.

Místo skutečného popisu situace můžete být při čtení z ruky nakonec dojati spíše iluzí toho, jak krásný by mohl být Váš život. Neházejte ale flintu do žita. Existuje samozřejmě mnoho lidí, pro které je věštění osudu z ruky upřímnou výpovědí o tom, co ta která čára nebo rýha na dlani představuje a prozrazuje. Pokud se do čtení z ruky pustíte sami nebo ještě lépe za pomocí partnera či s kamarády, budete sice zprvu postrádat určité zkušenosti, ale tento nedostatek hravě vynahradí otevřený a bezelstný přístup, který si můžete v kruhu blízkých dovolit.

Čtení z ruky jako sbližující událost

Věštění z ruky představuje ve společnosti velmi zvláštní moment. Jeho mimořádnost tkví v tom, že vyžaduje překročení takzvané intimní zóny, která obvykle od sebe lidi odděluje. Na rozdíl od astrologie nebo numerologie čtení z ruky vyžaduje, abyste se ke druhé osobě přiblížili a svěřili ji Vaši dlaň (případně druhý Vám) a to dokonce na dobu výrazně delší, než je obvyklých pár vteřin pro úvodní pozdrav doprovázený stiskem ruky. Pokud budete při nějaké společenské události chtít s druhým navázat konverzaci a zvolíte rozbor Vašich znamení zvěrokruhu nebo kompatibilitu životních čísel, jistě mnohé zjistíte, ale fyzicky se tím k sobě pravděpodobně nepřiblížíte. Čtení z ruky je proto jednou z mála společenských událostí (snad vyjma tance), kdy se můžete ostatních zcela legálně dotýkat. Je to tak dobrá záminka pro stydlivější povahy, kteří s trochou nadsázky hledají vhodnou záminku, jak „získat ruku“ vytouženého protějšku.

Čtení z ruky v praxi

Čáry na rukách zrcadlí dispozice každého člověka. Pojďme se podívat na stručný význam šesti z nich.

Čára života

Čára života

Čára života vypovídá o Vaší chuti k životu. Intenzita, se kterou probíhá Vaší dlaní, naznačuje s jakým úsilím a vůlí se účastníte dění kolem Vás. Někteří lidé zakoušejí svět pasivně, jsou stále zasnění, schází jim skutečné vášně a zapálení pro věc. Druzí jsou pro změnu velmi aktivní a dravě touží vymáčknout z každého dne i tu poslední kapku. Bojují nadšeně s nesnázemi nebo s nemocí, která může zkřížit jejich plány. Čára života prozrazuje Vaši míru optimismu, vznětlivosti, odolnosti a činorodosti. Pokud je tato čára jasně patrná, dlouhá, čistá a hluboká, ukazuje Váš značný energetický kapitál a chuť do života.

Čára myšlení

Čára myšlení

Čára myšlení naznačuje, jaký vliv má ve Vašem životě intelekt, vůle a schopnost sebeovládání. Člověk hloupý a bezcitný kráčí kupředu nekontrolovaně, hnán pouze pudy, kterým rozum není s to nasadit otěže. Naopak moudří lidé budou prosazovat vlastní vůli skrze osvícené činy, jimž dláždí cestu morální zásady, vyšší ideje a promyšlené jednání. Tento rozdíl se odráží právě v čáře myšlení. Pokud je jasná a spojitá, lze očekávat u člověka životní moudrost a nadvládu rozumu nad touhami. Krátká nebo slabě vyznačená čára myšlení svědčí o nedostatečné schopnosti koncentrovat se a domýšlet konce svých činů.

Čára osudu

Čára osudu

Čára osudu nasvědčuje, jakým způsobem se ve Vašem životě projevuje cílevědomost. Jasně čitelná, hluboká a přímá čára osudu ukazuje, že Vaše podvědomá touha po úspěchu není rušena jinými silami, které by Vás odváděly z cesty. V takovém případě můžete zažívat vzácný soulad mezi tím, co chcete a zároveň dokážete uskutečňovat. Vaše přání bývají pravidelně korunována úspěchem. Pokud je však Vaše čára osudu nejasná, přerušovaná a složená ze spleti malých čar, pak bude také i Vaše cílevědomost pravděpodobně málo stálá. Čeká Vás v takovém případě soužení pramenící z neustálého hledání, střídání směrů a nedostatku vytrvalosti dotáhnout práci do konce.

Čára srdce

Čára srdce

Čára srdce říká, jak moc je ten či onen člověk citově založen. Dlouhá a výrazná prozrazuje jemnou a vnímavou povahu toho, kdo touží po skutečném splynutí duší. Velká srdeční čára může ovšem přinášet i starosti. Obvykle její vlastník očekává množství něhy a pozornosti. Rád by též srdečné a vlídné přijetí okolí, zatímco si však často uvědomuje, jak chladní a sobečtí jsou mnozí lidé, se kterými je nutné se denně stýkat. Nadmíru vykreslená čára srdce je znamením nezvladatelných vášní a žárlivosti. Pokud je tato čára přerušovaná, můžete očekávat nesnáze v milostném životě.

Čára sluneční

Čára sluneční

Čára sluneční je často spojována s úspěchem, ale není sama o sobě jeho zárukou. Kdo ji má výraznou, ukazuje však vyšší touhu po společenském uznání. Takoví lidé jsou schopni udělat mnoho pro to, aby se proslavili a dostali se obrazně řečeno na společenské výsluní. Jasná a dlouhá sluneční čára napovídá, že budete mít rádi potlesk a vyjádření obdivu všeho druhu.

Čára intuice a zdraví

Čára intuice

Čára intuice a zdraví má v chiromantii dvojí význam. V prvé řadě vyjadřuje lidskou dovednost obratně řešit problémy. Ukazuje na sílu Vaší intuice, která dokáže často hbitě a vynalézavě reagovat na okolní podněty. Rozumná řešení vyžadují přemýšlení, tedy i čas. Intuice však nabízí řešení okamžitě. Její síla vyvěrá z hlubin podvědomí. Pokud je Vaše intuice v pořádku, rozhodně přispívá celkovému zdraví, protože dokáže ušetřit velké množství mentální energie. Čára intuice jde proto ruku v ruce s harmonií mezi duší a tělem. Souvisí tak úzce se zdravím, které se bez zdatnosti intuice jednoduše neobejde.